Stockmanns Hammer ble opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 som en pris for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Hensikten med prisen er å styrke ytringsfriheten for ansatte i norsk arbeidsliv generelt – og i byggebransjen spesielt. Prisvinnerne mottar  kr. 25.000 samt et diplom og en gyllen hammer.


Starten i 2005

Over flere tiår hadde det vært en bekymring over at det foregikk betydelig arbeidslivskriminalitet, særlig i underentreprenører i byggebransjen. Slike saker var ofte umulig å få dokumentert og anmeldt, -ettersom ingen i bedriften torde å stå frem. Dette var bedrifter med lav respekt for lov- og avtaleverk og med ansatte som ble kuet til taushet.
I 2005 kom det frem opplysninger om at det i bedriften 'Inside Service AS', som var underentreprenør for AF-bygg AS på 'Nytt Operabygg Bjørvika', ble benyttet ulovlige arbeidskontrakter. Hms-koordinator, Knut Farholm, fikk kontakt med noen av de polske ansatte i bedriften og meldte dette inn til Tømrer og Byggfagforeningen.

Den første prisvinneren

Pavel Motyka og 3 av hans arbeidskamerater var etter hvert villige til å stå frem og avsløre de ulovlige kontraktene og byggherren, Statsbygg, engasjerte seg for å rydde opp.

Ledelsen i 'Inside Service AS straffet de fire polske tømrerne ved å sende dem «på kurs» til Polen, men gjennom samarbeid med Statsbygg og bedriftsklubben hos AF kom de på plass igjen og fikk arbeide ut sin kontrakt.

For å hedre de modige arbeidsinnvandrerne og for å oppfordre flere til å stå frem, besluttet Stiftelsen Byggfag i 2006 å opprette en varslings- og ytringsfrihetspris som fikk navnet Stockmanns Hammer, oppkalt etter Dr. Thomas Stockmann, - hovedperson i Henrik Ibsens «En Folkefiende». 

Dr. Stockmann er kjent for utsagnet: «Sterkest er den som står alene». Vi har i ettertid føyd til: «Varslere trenger fagforening – fagforeninger trenger varslere».