Akkordtariffer og målestatistikk

Målestatistikker og akkordtariffer finner dere på Fellesforbundets nettside: HER

Akkordportalen er en "bruksanvisning" til akkordsystemet: akkordlonn.no


Oppdatert satser i tariffen

Nye satser fra tariffoppgjøret 2024.

kronefaktor tømrerfaget 236.97  fra 1. august

kronefaktor taktekkerfaget 247.69 fra 1. august