Styret i Stiftelsen Byggfag: 2024

Trond Gundersen "Styreleder"

Egil Roald Mongstad

Morten T Normann

Rune Berg

Pål-Richard Larsen

Ken G Solfjeld

Joar Viken "vara medlem"