Stiftelsen Byggfag

– En ideell stiftelse –

I 1994 ble Stiftelsen Byggfag etablert for å ivareta midler frigjort ved salg av feriehjem som mistet sin betydning for foreningens medlemmer. Stiftelsen er en organisasjon for å forvalte disse ressursene ved å styrke fagforeningens fremtidsrettede arbeid. Stiftelsen har derfor vedtekter som begunstiger medlemmene i Tømrer og Bygg fagforeningen, og sammenfatter sitt motto. Fag, Fritid, og Framgang.                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                      vedtekter 

Hva kan du få støtte til? 

Aktuelt: