VERKTØY-FORSIKRING

  KUN FOR FORENINGENS MEDLEMMER!

Gjennom Stiftelsen Byggfag kan vi tilby en tilleggsforsikring som dekker egenandelen for de mest trofaste medlemmer av Tømrer- og byggfag foreninga:

-   Etter 5 års medlemskap kan Stiftelsen Byggfag dekke 1500,- kr.
- Etter 10 års medlemskap du få dekt 2500,-kr.

Du må gjennomføre (vanlig) prosedyre med Sparebank 1 forsikring hvor du blir fratrukket en egenandel på 3000,-kr pt.

 Sender du så en kopi av oppgjøret til foreninga, sørger vi for refusjon av riktig beløp.

 Sign. Styret ( i foreninga?)

 

1. Medlem i 5 år:

Stiftelsen Byggfag dekker kr. 1.500,-

2. Medlem i 10 år:

Stiftelsen Byggfag dekker

kr. 2.500,-

Hvordan?

Du gjennomfører en vanlig forsikrings prosedyre med Sparebank1 Forsikring.

Du vil da bli fratrukket egenandelen (pt kr. 3.000,-).

Send kopi av oppgjøret til foreningen, og vi sørger for refusjon av riktig beløp.

Styret.

 Statuetter for utdanningsstipender    


Stiftelsen Byggfag                                                                                                                      

Østre Aker vei 24B. 

 0851 Oslo Bankkonto 90010642697

stiftelsen@byggfag.org Org.nr. 974467968

004792208205

 www.byggfag.org

1. Medlemmer av Tømrer og Bygg fagforeningen  kan søke på utdanningsstipendet.

søkere  må ha vært medlem, sammenhengende i de siste 2- to-år

2. Utdanningen må være relevant innfor tømrer/snekkerfaget eller taktekkerfaget og blikkenslagerfaget 

3. Det må frem legges dokumentasjon for varighet og kostnad over utdanningens i søknad, vis det søkes om materielle utlegg til  utdanningen må det forligget kvittering  .

4. Stipendet er på inntil kr 10 000.-

5. Størrelsen på stipendet vurderes utfra karakteren og varigheten av utdannelsen, samt økonomien i stiftelsen.

6. Stiftelsens styre vurderer søknaden i henhold til disse statuetter ,og stiftelsens vedtekter. 

7. Avslag på søknaden om stipend kan ikke ankes.