Bevillinger


Det er blitt bevilget støtte til: 

 1. Faglig Norsk kurs  på til sammen kr 360000.-  2022- 2023

2. Bas konferanse  200000.-  2023

3. Behovsprøvd Streikestøtte  kr 108500.- 2023

4. Ny hjemmeside kr 78000.- 2023

5. Oppgradering av hytten på Fager fjell.