Stockmanns hammer

Stockmanns Hammer er en pris opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Hensikten med prisen er å styrke ytringsfriheten for ansatte i norsk arbeidsliv generelt og i byggebransjen spesielt

Prisvinnere mottar kr. 25.000 samt et diplom og en gyllen hammer.

Juryen tildeler årlig prisen etter nominasjon utenfra eller på bakgrunn av egne undersøkelser. 

Meld inn din kandidat