Stiftelsen Byggfag

– En ideell stiftelse –

I 1994 ble Stiftelsen Byggfag etablert for å ivareta de ressurser bygd opp av midler frigjort ved salg av feriehjem, som hadde mistet sin betydning for foreningens medlemmer. Stiftelsen er en organisasjon for å forvalte disse midlene. Midlene er tenkt brukt til å styrke fagforeningens fremtidsrettede arbeid.  Stiftelsen har derfor vedtekter som begunstiger medlemmene i Tømrer og Byggfagforeningen. (link til vedtektene), og samenfatter sitt motto i:

– Fag, Fritid, og Framgang.