Tømrer og Byggfagforeningen

Org. nr. 971 097 922                            

Tømrer og byggfagforeningen ble stiftet i 1885 og organiserer tømrere, snekkere, taktekkere, blikkenslagere, glassmestersvenner og montører i Oslo.


Målekontoret Byggfag

Org. nr. 984 446 403

Leder: Trond Gundersen tlf 92208205

Stiftelsen Byggfag

Org. nr. 974 467 968.

I 1994 ble Stiftelsen Byggfag etablert for å ivareta midler frigjort ved salg av feriehjem som mistet sin betydning for foreningens medlemmer. 

Stockmanns Hammer

Under Stiftesen Byggfag

Stockmanns Hammer er en pris opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005. Hensikten med prisen er å styrke ytringsfriheten for ansatte i norsk arbeidsliv generelt og i byggebransjen spesielt. Prisen er på kr. 25.000 samt et diplom og en gyllen hammer.