Akkordoppmåling for taktekkere på nye Aurskog ungdomskole. Her med tekkerbas Torbjørn Kjærnet fra IcopalTak

17.06.2024